Småspirene

Småspirene er de yngste barna i barnehagen. Vi har tolv 2- åringer og seks 1- åringer. Vi er mye sammen, men deler oss gjerne opp i aldersgruppene slik at 2 – åringen får utfoldet seg etter sitt behov, og  1 –åringene får ro og trygge rammer i sin lek. Til sammen er vi 5-6 voksne som er på Småspirene.

Vi har 4 ord i sentrum i vårt arbeid; Omsorg – lek – læring – danning. Småspirene har stort behov for nærhet og omsorg. Når de voksne er bevisst på dette, og tilrettelegger for nærhet og omsorg vokser utforskertrangen i barnet; da skjer lek, læring og danning.

Barnet i leken har;
Samarbeidet, lyttet til andre, øvet på å gi og ta, tatt ansvar, lært om egen identitet og egne grenser, opplevd samspill mellom barn –barn og voksen-barn, opplevd livsglede o g humor, blitt utfordret, bearbeidet erfaringer og opplevelser, Utfoldet seg, vært et barn, brukt sansene, ledet og blitt ledet, vært en del av et fellesskap, vært kreativ, opplevd samhold, øvet på å kommunisere, kjent på mestringsfølelsen, brukt fantasien, lært om regler og normer, gjort erfaringer med ulike leketyper, vist omsorg, øvet motorikken, gitt av seg selv, vært nysgjerrig.

I leken skjer alt dette, og ved  å ta leken på alvor og gi den plass og gode rammer – da tar vi barn på alvor.

 

 

Personvern og cookies