Grana

På Grana  er vi 24 barn i alderen 3-6 år. I tillegg er vi 4 voksne. Vi har fokus på gode hverdager, med stor grad av barns medvirkning. Vi har både små og store prosjekter hvor vi både opplever og lærer.

Leken er i sentrum hos oss , fordi i leken skjer følgende:

Barnet i leken har;
Samarbeidet, lyttet til andre, øvet på å gi og ta, tatt ansvar, lært om egen identitet og egne grenser, opplevd samspill mellom barn –barn og voksen-barn, opplevd livsglede o g humor, blitt utfordret, bearbeidet erfaringer og opplevelser, Utfoldet seg, vært et barn, brukt sansene, ledet og blitt ledet, vært en del av et fellesskap, vært kreativ, opplevd samhold, øvet på å kommunisere, kjent på mestringsfølelsen, brukt fantasien, lært om regler og normer, gjort erfaringer med ulike leketyper, vist omsorg, øvet motorikken, gitt av seg selv, vært nysgjerrig.

I leken skjer alt dette, og ved  å ta leken på alvor og gi den plass og gode rammer – da tar vi barn på alvor.

Personvern og cookies